فلسفه تربیت دینی و اخلاقی (پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران)

محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه شهید باهنر کرمان
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1392
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 25 بهمن 1392
تاریخ برگزاری همایش: 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1393
سایت همایش: kermanpesi5.uk.ac.ir
محل برگزاری: کرمان-دانشگاه شهید باهنر
/ 0 نظر / 17 بازدید