برگزاری جلسه اقدام پژوهی

به اطلاع می رساند کارشناسی تحقیقات و پژوهش به منظور آشنایی همکاران منطقه با طرح اقدام پژوهی مبادرت به برگزاری جلسه توجیهی در این زمینه نموده است. لذا از رابطین پژوهش و کلیه همکاران علاقمند که اسامی آنها از طرف مدرسه به این واحد اعلام گردیده دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایند.

روز: سه شنبه مورخ 29/11/92      ساعت: 14 الی16    مکان: سالن شهید آوینی  

/ 0 نظر / 11 بازدید