معرفی رابط پژوهش

از مدیران محترم تقاضا می شود ، جهت هماهنگی و پیگیری فعالیت های پژوهشی مدارس ، یکنفر از همکاران علاقمند ، فعال و باتجربه در حوزه تحقیق و پژوهش را به عنوان رابط پژوهش ( که در رابطه با فعالیت های پژوهشی همکاران مدرسه همکاری نمایند )حداکثر تا تاریخ  91/7/19 به کارشناسی تحقیقات منطقه 8 معرفی نمایند.

/ 0 نظر / 22 بازدید