فراخوان اولین همایش تعلیم وتربیت و دانشگاه فرهنگیان - مرداد 93

محورهای همایش-------------------
نقش دانشگاه فرهنگیان در تحول بنیادین آموزش و پرورش - نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه فرهنگی و اجتماعی - نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورشرمعلمان حرفه ای - نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت دینی و اخلاقی جامعه - نقش دانشگاه فرهنگیان در بهبود شرایط آموزشی کشور -مقایسه دانشگاه فرهنگیان با تربیت معلم سابق - نقش فرهنگیان در جلوگیری از آسیب های اجتماعی - بررسی اندیشه های متفکرین معاصر بر روند تعلیم و تربیت کشور - رابطه دین با تعلیم و تربیت - نقش آموزش و پرورش و فرهنگیان در اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
محورهای همایش    
برگزار کنندگان: دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه - اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 25 خرداد 1393
تاریخ برگزاری همایش: 13 مرداد 1393
سایت همایش:   

www.kfu-tashakol.ir

/ 0 نظر / 21 بازدید