فراخوان مقاله


پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در نظر دارد برای فصلنامه پژوهش‌های تربیت اسلامی، درجه علمی- پژوهشی کسب کند. این نشریه تاکنون به صورت علمی- تخصصی منتشر ‌شده است. به همین منظور در نظر است مقالات مندرج در شماره‌های آتی فصلنامه فوق، باتوجه به این هدف تهیه، داوری و منتشر گردد.
از همه علاقمندان و پژوهشگران درخواست می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مراجعه نمایند.


/ 0 نظر / 13 بازدید