پنجمین همایش ملی آموزش

پنجمین همایش ملی آموزش دردانشگاه شهید رجایی برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری: 25و 26 اردیبهشت

محل برگزاری: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سایت همایش:www.5theducation.ir

تلفن تماس دبیرخانه:22970060 داخلی2690

/ 2 نظر / 19 بازدید
نگار

مطلب جالبی بود. موفق باشید ;)

حمید

مطلب جالبی بود. موفق باشید ;)