دومین جلسه اقدام پژوهی

دومین جلسه اقدام پژوهی برای همکاران پژوهشگر منطقه در تاریخ چهارشنبه 92/12/21  از ساعت 14 الی 16 در سالن شهید آوینی برگزار می گردد.

همکاران منطقه 8 برای ثبت نام با شماره کارشناسی پژوهش اداره تماس حاصل نمایند.

/ 0 نظر / 14 بازدید