همایش دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین درنظام آموزشی

سطح برگزاری ملی

محورهای همایش

رسالت دانشگاه فرهنگیان در تعمیق معرفت دینی

نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقای مهارتهای مهارتهای حرفه ای معلمان

جایگاه دانشگاه فرهنگیان در اصلاح ساختار نظام آموزشی و پرورشی

ماموریت دانشگاه فرهنگیان در برنامه ریزی آموزشی و درسی

رویکرد دانشگاه فرهنگیان در عصر مجازی

رویکرد دانشگاه فرهنگیان در توسعه آموزشهای پژوهش محور

تاریخ برگزاری همایش: 27 آذر 1391

مهلت ارسال چکیده مقاله :25 آبان

محل برگزاری: سالن همایشهای دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه - پردیس شهید صدوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت df-tb.blogfa.com مراجعه نمایید

/ 0 نظر / 13 بازدید