مهارت های پایه پژوهشی معلمان

1) مهارت خواندن

مهارت خواندن و مطالعه کردن زمینه بهره مندی خواننده را از آثار و اندیشه های دیگران فراهم می سازد. شما با مطالعه به دانش های متعدد مورد نیاز در حرفه معلمی دست می یابید . با توجه به نقشی که مهارت خواندن در گسترش سایر مهارت ها دارد ، می توان از آن به عنوان اساسی ترین و مهمترین مهارت در عرصه پژوهش یاد کرد . شما از طریق خواندن ، فرصت ورود به سایر عرصه های مهرتی را می یابید . بدیهی است در اینجا مهارت خواندن فراتر از خواندن صرف الفبایی است . مهارت خواندن در برگیرنده توانایی لازم فرد برای درک کامل و عمیق مباحثاتی است که در موارد مکتوب و نوشتاری مطرح شده است . بنابراین خواندن همراه با درک معنا همراه است.

2) مهارت در نوشتن

نوشتن یکی از مهمترین مهارت های پایه ای به شمار می آید . شما بعنوان پژوهشگر باید بتوانید نتایج پژوهش های خود را با نوشتن گزارش ماندگار کنید ، برای اطلاع رسانی از آن مقاله تهیه کنید و یا در مجالسی به ارائه یافته های پژوهش خود بپردازید.

میتوان کسب مهارت نوشتن را با تشکیل یک گروه از همکاران و با راهنمایی یک فرد با دارای تجربه در این زمینه آغاز کرد . اعضای گروه میتوانند نوشته های خود را برای نقد و اصلاح با یکدیگر مبادله نمایند تا از توان جمعی خود برای تقویت نوشته ها بهره گرفته شود. در هرحال برای خود بعنوان یک معلم حرفه ای زمانی را تعیین نمایید که در پی کوشش های خود بتوانید مقاله ای را به یکی از نشریات برای چاپ بسپارید یا گزارش کار خود را در یک جلسه علمی برای دیگران ارائه نمایید. چاپ اولین اثر شما ذوق نویسندگی و نوشتن را در شما بیشتر برخواهد انگیخت.

3) مهارت های تفکر

پژوهش عملاً براین تفکر پژوهشگر است . براین اساس هرچقر پژوهشگر از مهارت های بالاتری در تفکر برخوردار باشد به همین ترتیب از ذهنی فعال و پویاتر برخوردارخواهد شد و در نتیجه فعالیت های پژوهشی وی از انسجام و کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

تفکر اصولاً با بکارگیری مهارت های خاص به جریان می افتد ، مهارت های تفکر فراوانند مثل تفکر خلاق ، تفکر حل مسئله و تفکر انتقادی و ... که بهتر است معلمان با آنها آشنا باشند.

4) مهارت کار با دیگران

کار گروهی احساس مسئولیت جمعی و فردی را برای پیگیری اهداف گروه به دنبال دارد . این احساس باعث تلاش بیشتر شده و پیشبرد اهداف را در پی خواهد داشت .

پژوهش نیز به همین ترتیب فعالیتی است که بطور معمول با تعامل بیش از یک نفر قابل انجام است پژوهشگر معمولاً با گروهی از افراد برای اجرای پژوهش خود مرتبط است . علاوه بر  آن ممکن است پژوهش شما دانش آموزان ، اولیا آنها و افراد دیگری را درگیر نموده باشد . بنابراین به عنوان یک پژوهشگر لازم است با اصول ارتباطات و روابط انسانی ، کارگروهی و مدیریت بر کار گروهی آشنا باشیم.

5) مهارت در استفاده از آمار

آمار چارچوب روش های علمی را که در تجزیه و تحلیل داده های مقداری بکار برده می شوند بنیان گذاری می کند . روش های آماری داری دو وظیفه هستند :1- به پژوهشگر در طبقه بندی کردن ، خلاصه کردن ، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند 2- به پژوهشگران امکان می دهد که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از نمونه کوچکی از آزمودنی ها ، ویژگی های جامعه  ای را که نمونه از آن انتخاب شده است را برآورد یا استنباط کند.

6) مهارت کار با رایانه

در دنیای فعلی و آتی کسی که نتواند از رایانه برای بدست آوردن مطالب مورد نیاز خود یا انجام کارهای روزمره عادی و حرفه ای خویش استفاده کند مرتباً نیازمند کمک از دیگران خواهد بود . بنابراین همانطور که باسواد شدن همه شهروندان،اهمیت قابل توجهی در رشد فردی و اجتماعی آن جامعه دارد . ضروری است هر شهروند در جامعه ، حداقل دانش و مهارت مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و رایانه را دارا باشد.

منبع: سواد پژوهشی معلم/مولف: دکتر رضا ساکی/ 1 نظر / 13 بازدید
دبيري فرد

سلام خانم محمد نبي . بي صبرانه منتظر پايان مسابقه وبلاگ نويسي هستيم دبيري فرد