معرفی کتاب

نام کتاب : البته واضح ومبرهن است که ... ( رساله ای در مقاله نویسی)

نام نویسنده : ضیاء موحد

انتشارات نیلوفر

معرفی کتاب : نویسنده در صفحه 14 این کتاب آورده "هدف من از این نوشته به دست دادن قاعده هایی برای نوشتن مقاله هایی که در کنار شعر و داستان اثر هنری شناخته می شوند نیست . اما اگر بگوییم در همه ی انواع مقاله ها , حتی مقاله های هنری اصل هایی هست که باید رعایت کرد , اغراق نکرده ایم . از این گذشته مقاله های علمی , تحقیقی وفلسفی را هم می توان با رعایت اصلها و دستورهایی رغبت انگیز وخواندنی کرد و دست کم اینکه آنها را از نقصهای چشمگیری که دامنگیر اغلب مقاله های فارسی است , در امان داشت . هدف از این نوشته همین است.

فهرست عناوین بخشی از کتاب:

  • آیا ما مقاله نویس هم داریم ؟
  • مقاله چیست؟
  • ساختار کلی مقاله
  • روشهای مقاله نویسی
  • مرحله آماده سازی مقاله
  • نکته هایی درباره هر بخش از مقاله
/ 0 نظر / 12 بازدید