آشنایی با مجلات علمی

رتبه بندی رایج مجلات علمی در ایران طبق توافق وزارت علوم و وزارت بهداشت اینگونه است:

1) مجلات بدون رتبه علمی: این مجلات اگرچه مجلات علمی محسوب می شوند اما به چند دلیل ممکن است که رتبه ای دریافت نکرده باشند . اهم دلایل برای بدون رتبه ماندن آنها نو بودن ( عدم بررسی آنها توسط این دو وزارتخانه ) ، نداشتن هیئت تحریریه قوی و یا ضعیف بودن سطح علمی مقالات می باشد.

2) مجلات علمی - ترویجی : اینها مجله هایی هستند که مقاله های آنها به زبانی نسبتاَ کمتر علمی ، دانش وراههای بهره وری از آن را بین گروه کثیری که به حرفه ای مشخص اشتغال دارند رواج می دهد . گرچه این مقاله ها از محتوای علمی برخوردارند ، ولی محتوای علمی آنها به زبانی نسبتاً ساده و عاری از اصطلاحات علمی بر روی کاغذ آورده می شود تا استفاده از آن برای تعداد بسیار زیادی از افراد میسر باشد. البته در این دسته از مجلات ، برخی مواقع مقالاتی با محتوای موضوعی کاملاً تخصصی نوشته می شود. به همین دلیل برخی مواقع کشیدن خطی روشن بین این مجلات و مجلات علمی - پژوهشی امکانپذیر نمی باشد ولی در این مجلات مقالات ترجمه ای نیز چاپ می گردد که در به ندرت در مجلات علمی - پژوهشی شاهد هستیم.

3) مجلات علمی - پژوهشی :‌این دسته از مجلات نتایج پژوهشهای نظری و بنیادی را گزارش می کنند . ویژگی اصلی این مجله ها ارائه گزارش های تحقیقاتی است که برای تهیه آنها از روش های علمی مورد قبول جامعه علمی خاص استفاده می شود و به زبان علمی همان جامعه نوشته می شوند . از نظر خوانندگان ، این نوع  مجلات مخاطبان اندکی دارند که البته به دلیل سطح تخصصی مقالات می باشد .

4) مجلات ISI : موسسه اطلاعات علمی ، سازمان بزرگی در کشور آمریکا می باشد که به کارهای مختلفی در زمینه اطلاعات و پردازش و ارائه آن اشتغال دارد . این پایگاه علمی ، مجلاتی را که بطور منظم منتشر می شوند ، دارای هیئت تحریریه معتبر بین المللی هستند و مقالات آنها به داوری سپرده می شود از بین ده ها هزار مجله ، مشخص و اطلاعات کتابشناختی آنها را منتشر میکند . بدین ترتیب از آنجا که گزینش این مجلات در سطح بین المللی صورت می گیرد ، رقابت زیادی میان مجلات علمی برای قرار گرفتن در این پایگاه صورت می گیرد . این دسته از مجلات که عمدتاً به زبان انگلیسی می باشند ، از نظر علمی مقالاتی را می پذیرند که دارای سطح علمی و کیفیت بسیار بالایی باشند.

منبع : کتاب (نگارش مقاله و گزارش و سایر انتشارات علمی / دکتذ زهیر حیاتی و رحیم علیجانی)

/ 0 نظر / 17 بازدید