نخستین همایش ملی مدرسه فردا - آذر92

سطح برگزاری ملی
محورهای همایش-----------
1- نظریه ها و دیدگاه های برنامه ریزی درسی و یادگیری
2- مدیریت آموزشی ، رهبری آموزشی ، ویژگی ها ، راه کارها ، دیدگاه ها .
3- دیدگاه تلفیقی آموزش و پرورش ، تربیت و رشد همه جانبه
4- تربیت دینی ، فرصت ها ، زمینه ها ، چالش ها و چگونگی ها
5- تکنولوژی آموزشی و دامنه ICT در کلاس های درس .
6- راهکارها و رویکردهای عملی در پژوهش و تحقیق .
7- مبانی و اصول تعلیم و تربیت و فلسفه ی تربیتی مدارس فردا .
8- ویژگی های کتاب درسی ، تدوین ، تالیف ، سازماندهی محتوای درسی
9- الگوها و روشهای تدریس نوین و فعال
10- ویژگی های معلم ، شاخص ها در تربیت ، تعمیم و نگه داری و هدایت معلم
11- ارتباط خانه و مدرسه و چگونگی همکاری اولیا با معلمین
12 - مدارس هوشمند
13 - مواجه مدارس آینده با جامعه اطلاعاتی
14- اصل دانش و مدارس آینده
15- فناوری آینده و مدارس
16- مدارس مدرن و چالش های مدیریتی
17 – فضای فیزیکی مدارس فردا
محورهای همایش   
برگزار کنندگان: آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 31 شهریور 1392
تاریخ برگزاری همایش: 28 آذر 1392
سایت همایش: chalous-samacollege.ir/hamayesh
تلفن تماس دبیرخانه: 01912221518
آدرس دبیرخانه:
محل برگزاری: چالوس
ایمیل: hamayesh@chalous-samacollege.ir

/ 0 نظر / 19 بازدید