چکیده های اقدام پژوهی

تعدادی از چکیده طرح های اقدام پژوهی معلمان منطقه 8 تهران

عنوان :چگونگی تلفیق طرح کرامت با آموزش حروف الفبا در قالب پژوهش

پژوهشگر: خانم نازنین نامدار محمدی آموزگار  دبستان دخترانه ریحانه

چکیده: اصل توجه به استعدادها و شخصیت فردی: یعنی تدارک محیط و تهیه وسایل لازم وآموزش برای کودکان تا بتوانند استعداد های خود را بارز و آشکار کنند.

مقصود از این اقدام پژوهشی فراهم کردن زمینه ای برای رشد  تعقل و  خردمندی و تقویت اصلاح رفتار بود.ارزش گذاری به امر تحقیق و پژوهش و بسط و  گسترش طرح کرامت و همگام کردن این دو مهم با آموزش حروف الفبا موضوع  مهمی  بود که  توانستم با توجه به تجربیات آموزگاری در جامعه نمونه خودم که کلاس 30 نفری در مقطع ابتدایی پایه اول در منطقه 8آموزشی،بخش مرکزی دبستان ریحانه اجرا کنم.کم رنگ شدن اجرای طرح کرامت در مدارس ابتدایی و تلقی این موضوع که کرامت را باید در دروس دینی مشاهده کرد و امر تحقیق و پژوهش هم از عهده ی دانش آموزان پایه اول ابتدایی خارج است.با توجه به پیشینه تجربی و جمع آوری اطلاعات و شواهد و شیوه اجرایی متکی بر شیوه ی پیمایشی  و زمینه یابی و پیگیری گام به گام و رعایت  تفاوت های فردی در بین  دانش  آموزان کلاس و توقع نداشتن موارد خارج از استعداد وقوه ی آنان و طی ارائه ی راه حل های مناسب برای اینکه راه های آموزش های تلفیقی بیش از پیش هموار شودو ارزش های اخلاقی و توجه به اصل پژوهش در مدارس ابتدایی در صدر امور کارهای آموزشی قرار بگیرد و نظرسنجی که در پایان سال  تحصیلی  طی  پرسشنامه از اولیای دانش آموزان به عمل  آمد وحضور مدیریت محترم دبستان و معاونین در اجرای این نظرسنجی  و رضایت مندی حداکثری  اولیا از این اقدام  پژوهشی نشانه  موفقیت  این طرح  میباشد و میتواند  مدلی برای ادامه راه و گسترش آموزش های تلفیقی در راستای مسائل تحقیقی و ارزش های اخلاقی در جامعه باشد. 

 

عنوان طرح : چگونه می توانم سطح توانمندی معلمان مدرسه ام را در بهره گیری از فن آوریهای نوین آموزشی ارتقا دهم؟

پژوهشگر: خانم اعظم قاسمی معاون دبستان دخترانه فاطمیه

چکیده: قرن 21 با تغییر شکل جوامع به وسیله شبکه های رایانه ای شروع شده است. وظایف و تکالیف معلمان و فرگیران، چگونگی انجام فعالیت آن ها، زمان و مکان وقوع یادگیری و ماهیت تجارب یادگیری تغییر یافته است. به کارگیری گسترده فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش، همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز همسو با روندهای جهانی در زمینه شکل گیری مدارس هوشمند طی چندین سال گذشته اقدامات مختلفی را در راستای توسعه این مدارس در شهر تهران انجام داده است. در سال تحصیلی اخیر دبستان فاطمیه با تلاش مدیر دبستان و مشارکت اولیا و مربیان هوشمند شد اما به نظر می رسید همکاران این دبستان از رایانه استفاده چندانی نمی نمودند . به عنوان معاون آموزشی دبستان با این پرسش مواجه شدم که چگونه می توانم سطح توانمندی معلمان مدرسه ام را در بهره گیری از فن آوریهای نوین آموزشی ارتقا دهم. مدرسه مورد تحقیق، ابتدایی و دخترانه که شامل 7 کلاس در پایه های اول تا ششم بود. ساختمان مدرسه دو طبقه و شامل 7 کلاس درس که مجهز به ویدئو پروژکتور و را یانه شده بود ؛ برای اینکه بتوانم درباره ی پرسشی که مطرح کرده بودم اطلاعا دقیق تری به دست آورم تصمیم گرفتم موضوع را با کلیه همکاران در میان بگذارم. هریک از آنها دلیل بی علاقگی به استفاده از رایانه را بیان نمودند . پس از دریافت نظرات همکاران، اطلاعات حاصل از این فرایند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دلایل عدم علاقه به استفاده از رایانه تا اندازه ای مشخص شد. راه حل های پیشنهادی همکاران در جلسات شورای مدرسه برای علاقمندی به اسفاده از رایانه فهرست شد . پس از اجرای راه حل ها در بازدید از کلاس ها مشاهده شد که آموزگاران از فن آوری های نوین آموزشی به طور مستمر استفاده می کنند . همواره پیگیر بخشنامه آموزش ضمن خدمت مجازی هستند . جهت استمرار بهبود این وضعیت پیشنهادهایی برای آینده ارائه شد تا در ایام تابستان به قوی توانمندی معلمان مدرسه در بهره گیری از فناوریهای نوین آموزشی منجر شود.

 

عنوان طرح : بررسی عواملی که باعث کسالت روحی و خستگی دانش آموزان در حین آموزش و تدریس در کلاس می شود.

پژوهشگر: خانم فاطمه ذاکری تکیه آموزگاردبستان پسرانه جمهوری اسلامی

چکیده: یکی از مسائل مهمی که در سنین دبستانی باید به آن توجه کافی مبذول گردد مسأله برقراری ارتباط است در دنیای امروزه هر چند که وسایل ارتباط جمعی بطور چشمگیری رشد کرده، باز هم همه افراد بشر به ویژه معلمین باید با اصول صحیح ارتباطات آشنا باشند تا بتوانند مقاصد آموزشی خود را با گفتار و کرداری زیبا و برابر موازین و استانداردهای قابل قبول ارائه کنند. من نیز ضمن فعالیتهای کلاسی روزانه با مسائل مختلفی از جمله: خستگی ، اضطراب، لرزش صدا، ترس و حتی آزار و اذیت دانش آموزان نسبت به یکدیگر مواجه می شدم که برایم رنج آور بود؛ در نتیجه بر آن شدم تا به رفع آنها بپردازم. برای این کار اطلاعاتی را از منابع مختلف در زمینه مشکل و رفع آن جمع آوری نمودم و پس ازبررسی آنها ، دلایل رفتاری بچه ها تا حد زیادی برایم روشن شد که عبارت بودند از:

1-     خانواده پر جمعیت (زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ)

2-     زندگی آپارتمانی و دور ماندن از طبیعت خدادادی

3-     خستگی های مختلف فیزیکی

4-     پرسشهای تکراری

5-     نحوه ی تدریس یکنواخت

6-     روحیه معلم و طرز برخوردار جزء مهمترین عواملی هستند که میل به یادگیری را در کلاس کم یا زیاد می کنند.

با بررسی و مطالعه اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه تحلیل آنها راهکارهایی را انتخاب و به کار بردم که نحوه انجام آنها بعضی توسط معلم و بعضی به کمک مدیر مدرسه و بعضی کمک اولیا را می طلبید. راهکارهایی که معلم باید انجام دهد عبارت بودند از مصاحبه با اولیاء تهیه بروشور جهت آگاه ساختن آنان و انجام بقیه راهکارها و نحو احسن راهکارهایی که از مدیر کمک گرفتم عبارت بود از ساختن حوضچه آموزشی تهیه اردک آموزشی و نوار موسیقی بدون کلام، کار سوم که به کمک اولیا انجام گردید عبارتند از رسیدگی به وضع دانش آموز، برنامه ریزی روزانه برای دانش آموز، و مطالعه بروشور و عمل نمودن  به آن تمام راهکارهای گفته شده را تهیه و به طرز شایسته ای از آنها در کلاس و دروس مختلف استفاده نمودم و کلاس را از حالت خشک و بی روح و خسته کننده بیرون آورده و دانش آموزان را به کلاس علاقه مند و متکی به خود ساختم و توانستم رفتار شاگردی را که ناخودآگاه موجب آزار دیگران می شد تا حد زیادی کنترل کنم و خستگی و اضطراب و وحشت( تعریق دلت، لرزش صدا) از کلاس ما رخت بربست.

 

عنوان طرح : چگونه می توانم مدیریت زمان و امور را در اولین سال اجرای پایه ششم در کلاسم محقق سازم؟

پژوهشگر :خانم مریم امیری آموزگاردبستان جهان تربیت

چکیده: زمان با ارزش رین دارایی هر فرد، در طول زندگی او محسوب می شود و یافتن راههایی برای استفاده از این زمان در حکم ایجاد اوقات بیشتر برای استفاده بهتر از این سرمایه با ارزش است. اعمال مدیریت خوب و موثر بر زمان مهارتی بنیادی است، که همه ما نیاز داریم تا بتوانیم در حوزه زندگی فردی و شغلی خود پیشرفت بیشتری داشته باشیم . من نیز به نوبه خود پس از روبرو شدن با مشکلات اولین سال اجرای پایه ششم که در حال تجربه اش بودم تصمیم گرفتم راههای مدیریت زمان را فرا گیرم، در مورد آن فکر کنم و به کار بندم.

حدوداً پس از گذش چهل روز از سال تحصیلی دریافتم حجم کتابها و دروس زیاد، زمان کم و افت تعدادی از دانش آموزانم مشهود است. به فکر چاره افتادم با همکاران هم پایه مشورت کردم، به کتابها و سایتهای مرتبط رجوع کردم، با اولیا جلسه برگزار کردم ، پرونده تحصیلی را مورد بازدید قرار دادم ، رفتار دانش آموزان را مورد مشاهده قرار داده و با بعضی صحب کردم، در روش های خود تجدیدنظر نمودم و نتیجه گرفتم برای نیل به وضعیت مطلوب باید در بعضی از کارها تغییر ایجاد کنم . با توجه به مشکلات بعضی از والدین از قبیل کار تمام وقت، داشتن فرزند خردسال و ... و عدم حضور مداوم آنان در مدرسه یک خط تلفن همراه برای ارسال پیامک در زمان بروز مشکل یا  داشتن سوال در اختیار آنان گذاشتم. کاربرد روش های یادگیرنده محور ، ساخت عباراتی پند آموز با همفکری بچه ها و نوشتن روی تابلوی کلاس و تکرار آن به صورت همخوانی توسط آنان در ابتدای هر روز ، تشکیل شش گروه و واگذاری بازدید از تکالیف، تهیه تحقیق و ارائه کنفرانس های گروهی، انتخاب دو نماینده از میان دانش آموزان منضبط به صورت هفتگی از جمله کارهایی است که برای داشتن مدیریت زمان مورد توجه قرار دادم و پس از اجرای راهکارهای فوق پرسشنامه ای در رابطه با موارد فوق تهیه نموده و توسط نماینده اولیا در اختیار آنان قرار دادم . می توان گفت اکثریت قریب به افاق والدین از انجام راهکارهای فوق رضایت داشتند . نمرات پایان ترم دانش آموزان نیز موید این رضایت است. 

 

عنوان طرح : چگونه توانستم از طریق فیلم و کارتون آشنایی دانش آموزانم را با هجمه فرهنگی افزایش دهم .

پژوهشگر :خانم معصومه دستجردی هنرستان زینب کبری

چکیده: هدف از پژوهش حاضر اینست که بتواند از طریق فیلم وکارتون آشنایی دانش آموزان را با هجمه فرهنگی افزایش دهد . جامعه مورد مطالعه ، دانش آموزان پایه دوم رشته نقشه کشی هنرستان دخترانه زینب کبری منطقه 8 تهران در سال تحصیلی 92-91 است که 14نفر میباشند . داده های مورد نیاز با بهره گیری از پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده ،گردآوری و تحلیل آماری شدند . اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه نگارنده ساخته و گردآوری شد .  برای انجام این کار ، نمادهای هجمه فرهنگی بخصوص در زمینه فیلم و کارتون برای دانش آموزان نمایش و توضیح داده شد و رفتار و افکارشان در جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و سئوال و جوابهایی در این جلسه بین نگارنده و دانش آموزان رد و بدل شد که نشاندهنده نا آگاهی و نادانی و سطحی نگری دانش آموزان از نمادهاست . قبل از توضیح و نمایش نمادها ، از دانش آموزان در مورد نمادهای بکار رفته در فیلم و کارتون سئوالاتی پرسیده شد و با استفاده از تصاویری که در این زمینه تهیه شده بود به دانش آموزان داده شد تا عکس العمل آنها مورد ارزیابی قرار گیرد . در بین رفتارها و صحبتهایی که بین دانش آموزان رد و بدل می شد متوجه شدم که نه فقط در دانش آموزان بلکه در بین همکاران فرهنگی و معلمان  هم این موضوع به وضوح دیده میشود که اکثر افراد ، با دیدن تصاویر به وجد می آیند و تعریف و تمجید میکنند در حالیکه از اصل و فرم طرح کار که دانسته با تاکید بر سیاست هجمه فرهنگی کار شده است ، کاملا بی اطلاعند و فقط ظاهر را می بینند .

با توجه به این مطلب مهم و نا آگاهی و نداشتن بینش صحیح در دانش آموزان معماری و نقشه کشی ، بر خود دیدم که آنان را به نوعی با پدیده هجمه فرهنگی در زمینه فیلم و کارتون آشنا کنم . بدین منظور در این پژوهش سعی شده است به نوعی پدیده هجمه فرهنگی در زمینه فیلم و کارتون و نمونه های اجرا شده آن مورد بررسی قرار گیرد و از آنجا که بحث از هجمه فرهنگی مستلزم تعریف فرهنگ و خصوصیات آن ، تعریف هجمه فرهنگی ،عوامل ،شیوه ها، مراحل و ابزارهای هجمه فرهنگی است ابتدا به این موارد می پردازم و سپس موضوع اصلی را که بسیار مرتبط با تعریف فراماسونری ، منشا ، عقاید و علامات و نمادهای آن و نهایتا اهداف و ابزار فراماسونری و هالیوود میباشد بررسی میکنم . داده های بدست آمده از پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی شامل انواع جدول فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . برخی از نتایج پژوهش عبارت بودند از : 1 . بیش از 89% دانش آموزان قبل از برگزاری کلاسهای آشنایی با هجمه فرهنگی  با این مقوله کاملا بی اطلاع بودند .  2  . 100% دانش آموزان بعد از برگزاری جلسات آشنایی با هجمه فرهنگی ، با نمادها ، علائم ، طرحها ، فرمها و فیلم و کارتونهای فراماسونری آشنا شدند به گونه ای که وقتی نمونه ها را می دیدند خودشان اشاره به موارد ذکر شده در جلسات میکردند .

 

عنوان طرح : چگونه توانستم رفتارهای شایع در دانش آموزان بیش فعال را در کلاس درس مدیریت نمایم؟

پژوهشگر :خانم ربابه جوهری آموزگاردبستان جهان تربیت

چکیده: بیش فعالی و کمبود توجه[1] (ADHD) شایع ترین اختلال روان پزشکی در کودکان است که 3 تا 7 درصد کودکان را در سن مدرسه مبتلا می کند. این کودکان در خطر اختلال عملکرد تحصیلی و رابطه با همسالان در مدرسه هستند. در واقع اختلال بیش فعالی-نقص توجه وضعیتی است که عمیقاً بر روی توانایی یک فرد برای موفقیت در خانه، مدرسه، کار و روابط اجتماعی تأثیر می گذارد. کودکان مبتلا به این اختلال می توانند در زمینه های توسعه و بهبود توجه، کنترل رفتاری و مهارتهای اجتماعی پیشرفت کنند،اگر در برخورد با آنها شیوه های علمی به کار گرفته شود. معلمان چون در مواجهه مستقیم با مسائل تحصیلی و رفتاری  این دانش آموزان هستند و نقش کلیدی در شناسایی، ارجاع و درمان دانش آموزان ( ADHD) دارند.اقدام پژوهی حاضر با هدف مدیریت رفتارهای شایع در کودکان بیش فعال درکلاس درس و کاهش بی دقتی و توجه و افزایش تعامل اجتماعی و افزایش کا رایی درسی دانش آموزان بیش فعال انجام گرفت. این اقدام پژوهی با طرح با طرحی از نوع پیش آزمون – پس آزمون ، بروی 4 دانش آموز بیش فعال در پایه ششم دردبستان جهان تربیت منطقه 8 در سال تحصیلی 1392-1391 انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه بر اساس معیارهای آماری و تشخیص انجمن روانپزشکی آمریکا ، مقیاس اختلال بیش فعالی کانرز (فرم معلم) انجام شد.جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی Tهمبسته استفاده شد.نتایج و یافته ها نشان داد که اقدامات انجام شده در کاهش علائم اختلال بی توجهی موثر بوده است و باعث افزایش تعامل اجتماعی و کارایی درسی  دانش آموزان بیش فعال شده است. کاهش میانگین علائم اختلال بیش فعالی از طریق آزمون Tهمبسته مورد بررسی قرار گرفت و اختلاف آن معنا دار بوده است.

 

 

عنوان طرح : چگونه توانستیم با فعالیت های آموزشی و تربیتی مشارکتهای مردمی را جذب نماییم؟

پژوهشگر :خانم شهناز شکاری (مدیر) و خانم طیبه آقایاری آموزگار دبستان دخترانه ارشاد

چکیده: با توجه به اهمیت مشارکت های مردمی در تامین هزینه های آموزش و پرورش به خصوص مدارس ، یکی از مسائل دردسر ساز و پردغدغه آموزش و پرورش این مساله می باشد.

با توجه به واقع شدن مدرسه ی ما در قسمت محروم منطقه ، این مسئله با توجه به پایین بودن فرهنگ این منطقه و همچنین مشکلات مالی آنان ؛ مدرسه در جلب مشارکتهای مردمی همیشه با مشکل مواجه بوده است.

هدف از این پژوهش جلب مشارکتهای مردمی برای تامین هزینه های دبستان می باشدکه با انجام کارهایی از قبیل:

-         با طبقه بندی اردوها به صورت هدفدار آموزشی و تربیتی

-         اجرای برنامه هایی که از طریق کاربرد مشارکتهای مردمی انجام گرفته :

1-     بازسازی محوطه بیرونی و درونی حیاط دبستان

2-     برگزاری مسابقات ...... آموزشی و تربیتی

3-     برگزاری کلاسهای مشاوره و........ و تغذیه

4-     برگزاری کلاسهای کامپیوتر برای دانش آموزان پایه ششم

همچنین برنامه های آموزشی و تربیتی دیگری که در جلب مشارکتهای مردمی تاثیرگذار بوده است.

بطورکلی جلب مشارکت های مردمی نسبت به سال 89 سه برابر بوده است.

 

عنوان طرح : چگونه توانستم با مشارکت اولیا ضعف دانش آموزانم را برطرف سازم ؟

پژوهشگر:خانم فرخنده مسلمی آموزگار دبستان دخترانه شهید جاوید

چکیده: پژوهش حاضر دربرگیرنده ی مفاهیم فنون و روش هایی برای رفع مشکلات درسی و روانی دانش آموزانی میباشد که در خانواده ای با درگیری و یا جدایی پدر و مادر مواجه اند. هنگامی که با واقعیت بالا روبرو شدم فقط مهارت و کاردانی را رمز موفقیت دانستم.امروزه گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات وهجوم بی وقفه اطلاعات که از آن به عنوان "بحران اطلاعات" تعبیر می شود، سبب شده همسویی روش های تربیتی خانواده و مدرسه که نقش مهم در تکوین شخصیت فرزندان ایفا میکند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این میان مشارکت پدر و مادر با معلمان به مثابه حلقه واسطه بین خانه و مدرسه است با عمل به وظایف خود می توانند در تحقق این هدف مهم بسیار تاثیر گذار باشد.
پس از بررسی مشکلات بوجود آمده در کلاس مشکلات را طبقه بندی نموده و پس از شناسایی علت ها در صدد درمان و رفع آن برآمدم.بنابراین به مطالعه و پژوهش روش های نو و جدیدی که در کتاب ها و تجارب دیگران جود داشت پرداختم. ابتدا با خود شاگردانم صحبت نموندمو سپس با اولیا جلسه ای خصوصی برگزار کردم. به بهداشت روانی و درگیری های ایجاد شده در کلاس اهمیت دادم. در بین دانش آموزانم علاقه و اعتماد به نفس بوجود آوردم. وقتی خود را باور کردند و اشکالات خود را پذیرفتند، تلاششان را بیشتر نمودند. با تعاملی که با والدین آنها و و خودم برقرار نمودم آنها را متقاعد نمودم که جو خانه را امن و به دور از هرگونه درگیری بوجود آورند؛ تا فرزندانشان به آرامش خاطر برسند.کم کم سعی نمودم به کارهایشان هم نظم و انضباط دهم و بر تکالیف آن ها درست نظارت داشته باشم.وقتی شاگردانم حس کردند نوشتن تکلیف وظیفه خودشان است و درصورت عدم ارائه آن خودشان باید پاسخ گو باشند و اگر کوتاهی کنند باید جبران کنند نسبت به نوشتن آن حساس شدند.خانواده هایی که دچار مشکل بودند توجه به نیازهای کودکان خود را فراموش کرده بودند و انگیزه در آنها کم رنگ شده بود. با مشارکت اولیا سعی نمودیم محیط های تربیتی و توجه به پرورش و رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان را بهبود بخشیم.

برای پرورش خلاقیت و ایجاد انگیزه داشتن امنیت خاطر ضروری به نظر میرسید با مشارکتی که بین خانه و کلاس برقرار شده بود دانش آموزان انگیزه درونی یافتند. با حمایت والدین و معلم خود بر مشکلات رفتاری و درسی خود فائق آیند.

بدیهی است که در پرتو این همدلی و همسویی، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل میشود. زمینه برای کاهش بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی و مقابله با آنها فراهم میگردد. سلامت و تعادل برای نظام اجتماعی به دست می آید و برنامه های آموزشی و پرورشی از کارایی و اثر بخشی بیشتری برخوردار خواهند بود.

 

عنوان :بر طرف کردن مشکلات  دانش آموزان در درس حرفه و فن

پژوهشگر: خانم معصومه آصف دبیر مدرسه راهنمایی طلوع اسلام

چکیده: حدوداً از سال 1380 است که کتاب حرفه و فن دخترانه و پسرانه مشترک شد و این تغییر که از طرف مؤلفان بدون توجه به علاقه و سلیقه ی دانش آموزان و بررسی امکانات و وسایل ، موجب شده که فعالیت های درس حرفه و فن همیشه مورد اعتراض دانش آموزان قرار گیرد وعده ی کمی که این فعالیت ها را پذیرفته بودند و انجام می دادند فقط برای کسب نمره بود و متأسفانه این درس به طور شایسته مورد توجه دانش آموزان قرار نمی گرفت و حتی برخی از معلمان آن را چندان مهم و جدی تلقی نمی کنند برای رفع این مسئله در کلاس درس حرفه و فن خودم بر آن شدم تا این وضعیت را عوض کنم پس از مطالعه و بررسی و مشورت با همکاران، مدیر مدرسه، مسؤلین اداره ، سرگروه حرفه و فن و والدین دانش آموزان، ابتدا سعی کردم مشکلات موجود را برطرف کنم و سپس با بیرون کشیدن دانش آموزان از محیط کلاس با محیط های باز مدرسه و تنوع در انجام فعالیت ها و انعطاف پذیری و عدم سخت گیری بی مورد در نوع وسایل که برای ساخت فعالیت استفاده می شود دانش آموزان به صورت گروهی کار را باعلاقه ی بیش تر انجام دهند.

 

عنوان : چگونه توانستم مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموز (م) را برطرف نمایم

پژوهشگر: آقای مهدی مسعودی مقدم معاون آموزشی دبستان پسرانه ابن سینا

یکی از مشکلات دانش آموزان مقطع ابتدایی عدم درک کامل مفاهیم ریاضی می باشد که می تواند برای یادگیری مطالب در سال های بعدی مشکلاتی ایجاد نماید.لذاتوجه ویژه به این مساله میتواند کمک بزرگی به یادگیری دانش آموز نماید.این اقدام پژوهی با هدف برطرف کردن نقاط ضعف درس ریاضی در دانش آموزان انجام شد.برای اجرای پژوهش یک نفرازدانش آموزان پایه پنجم دبستان ابن سینا (شاهد)منطقه 8به نام (م.م)انتخاب شد.در ابتدا لیستی از مفاهیم ریاضی پایه سوم وچهارم تنظیم شد و به کمک معلم وارزشیابی های انجام شده مشخص گردید که دانش آموز در چه مفاهیمی دچار مشکل می  باشد.با کمک معلم مربوطه وتمرکز روی مفاهیم کمتر آموخته شده واستفاده از ابزار وسایل کمک آموزشی وارتباط مستمر باولی وارزشیابی های برگزارشده وروش ذکرشده در کتاب اختلات ریاضی دکتر تبریزی اقدام پژوهی پی گیری شد.بعد از انجام مراحل ذکرشده نتیجه کاملا مثبت بود به این معنی که دانش آموز توانست در درس ریاضی پیشرفت خوبی به دست آورد.

 

عنوان : بررسی عواملی که باعث کسالت روحی و خستگی دانش آموزان در حین آموزش و تدریس در کلاس می شود.

پژوهشگر: خانم فاطمه ذاکری تکیه آموزگار دبستان جمهوری اسلامی

چکیده : یکی از مسائل مهمی که در سنین دبستانی باید به آن توجه کافی مبذول گردد مسأله برقراری ارتباط است در دنیای امروزه هر چند که وسایل ارتباط جمعی بطور چشمگیری رشد کرده، باز هم همه افراد بشر به ویژه معلمین باید با اصول صحیح ارتباطات آشنا باشند تا بتوانند مقاصد آموزشی خود را با گفتار و کرداری زیبا و برابر موازین و استانداردهای قابل قبول ارائه کنند. من نیز ضمن فعالیتهای کلاسی روزانه با مسائل مختلفی از جمله: خستگی ، اضطراب، لرزش صدا، ترس و حتی آزار و اذیت دانش آموزان نسبت به یکدیگر مواجه می شدم که برایم رنج آور بود؛ در نتیجه بر آن شدم تا به رفع آنها بپردازم. برای این کار اطلاعاتی را از منابع مختلف در زمینه مشکل و رفع آن جمع آوری نمودم و پس ازبررسی آنها ، دلایل رفتاری بچه ها تا حد زیادی برایم روشن شد که عبارت بودند از:

7-     خانواده پر جمعیت (زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ)

8-     زندگی آپارتمانی و دور ماندن از طبیعت خدادادی

9-     خستگی های مختلف فیزیکی

10- پرسشهای تکراری

11- نحوه ی تدریس یکنواخت

12- روحیه معلم و طرز برخوردار جزء مهمترین عواملی هستند که میل به یادگیری را در کلاس کم یا زیاد می کنند.

با بررسی و مطالعه اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه تحلیل آنها راهکارهایی را انتخاب و به کار بردم که نحوه انجام آنها بعضی توسط معلم و بعضی به کمک مدیر مدرسه و بعضی کمک اولیا را می طلبید. راهکارهایی که معلم باید انجام دهد عبارت بودند از مصاحبه با اولیاء تهیه بروشور جهت آگاه ساختن آنان و انجام بقیه راهکارها و نحو احسن راهکارهایی که از مدیر کمک گرفتم عبارت بود از ساختن حوضچه آموزشی تهیه اردک آموزشی و نوار موسیقی بدون کلام، کار سوم که به کمک اولیا انجام گردید عبارتند از رسیدگی به وضع دانش آموز، برنامه ریزی روزانه برای دانش آموز، و مطالعه بروشور و عمل نمودن  به آن تمام راهکارهای گفته شده را تهیه و به طرز شایسته ای از آنها در کلاس و دروس مختلف استفاده نمودم و کلاس را از حالت خشک و بی روح و خسته کننده بیرون آورده و دانش آموزان را به کلاس علاقه مند و متکی به خود ساختم و توانستم رفتار شاگردی را که ناخودآگاه موجب آزار دیگران می شد تا حد زیادی کنترل کنم و خستگی و اضطراب و وحشت( تعریق دلت، لرزش صدا) از کلاس ما رخت بربست.

 

 

 

عنوان : چگونه توانستیم با علاقه مند سازی امیر رضا به مطالعه و کتاب خوانی،خواندن او را بهبود بخشیم.

پژوهشگر: خانم ها نسرین ساعدی - طیبه رجبی نسب- مظاهری آموزگار دبستان پسرانه سعدی                   

خواندن و مطالعه در تعلیم و تربیت مقوله ی ساده ای نیست،به هر کسی که بتواند حروف را با هم درست ترکیب کند وکلمه بخواند نمی توان گفت خواندن می داند.ممکن است کودکی مطلبی را از کتاب درسی روان و خوب و با صدای بلند بخواند، ولی وقتی از او سوال می کنند:چه خوانده ای وچه فهمیده ای؟قادر به جواب دادن نباشد،این به معنای آن است که از خواندن درک درستی صورت نگرفته است.

اسمیت(1988)خواندن را فرآیند آزمایش فرضیه ها و حدس زدن درباره آنچه روی صفحه وجود دارد می داند.هدف یادگیری در خواندن این است که کودکان بفهمند که مطالب نوشته شده با معنی هستند.(جان گلاور،1386)

ضعف دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز 2001 وشکایات همکاران مدرسه از ناتوانی بچه ها در پاسخ به سوالاتی که از متن دروس تهیه شده و یا ضعف آنها در نوشتن دیکته های معلم ساخته باعث شد که من بر روی خواندن همراه با درک و فهم دانش آموزان بیشتر تاکید کنم و به دنبال راه حلی اساسی برای تقویت مهارت خواندن باشم.و در این راستا از همکاران کمک ویاری خواستم تا مرا در ضعف خواندن امیررضا وبهبود خواندن او کمک کنند.

خواندن یکی از مهارت های آدمی است که در تمام مطالعات رشد و تحول مربوط به انسان به مثابه ی مرحله ای از تکامل او ذکر می گردد،و با تقویت آن می توان بر مشکلات آموزشی چیره گشت.پس از جمع آوری اطلاعات در مورد امیررضا به دنبال راه حل اساسی برای برطرف نمودن مشکل او شدیم ،برای ریشه یابی در این مسئله ابتدا با آموزگار سال قبل وسپس با مادرش جلسه ای گذاشتیم و متوجه شدیم که او به علت مشکلات خانوادگی بسیار گوشه گیر و کم حرف می باشد و او چون بیش فعال  است وقرص مصرف می کند تحت درمان است ولی به درس علاقه دارد وتا نیمه های شب درس می خواند   واو چون در خواندن سرعت عمل بالایی ندارد و درست نمی خواند متوجه  مطالب نمی شود و برای حل این مشکل اهدافی در نظر گرفته شد که آیا امیررضا به انجام مطالعه بی علاقه است یا علل نقص در خواندن دلیل عقب ماندگی اوست و راه های بهبود بخشیدن به خواندن ودرک مطلب وعلاقمندی او می تواند به او کمک کند که بیشتر مطالب را بفهمد با توجه به

هدف کلی از پژوهش سؤال هایی مطرح شد به طور مثال آیا بی سوادی والدین عامل اصلی ضعف اوست؟  استفاده از روش های ناصحیح خواندن عامل نقص خواندن می باشد . عدم آگاهی از روش های یادگیری در خواندن عامل بی علاقه گی اوست.

آیا با  راه های بهبود بخشیدن به خواندن می تواند می توان او را یاری نمود .

براین اساس فرضیه هایی تعیین شد

 1-ضعف در روخوانی باعث  ضعف دروس دیگر شده است.

2- توانایی کنترل تنفس در بهتر خواندن تاثیر دارد.

3- تقویت حافظه ی شنیداری و دیداری باعث بهتر خواندن می شود.

4- درست خواندن و طرح سؤال از درس باعث درگ بهتر مطالب می شود.

ابتدا برای پی بردن به ضعف خواندن در ساعاتی از تدریس از او می خواستم روخوانی کند او را نماینده کلاس نمودم تا با مسؤلهای  پذیری او باعث ایجاد انگیزه شوم تا تکالیف محوله در ارتباط با خواندن را بهتر انجام دهد و از سی دی آموزشی دکتر مصطفی تبریزی پیرامون اختلال در خواندن کمک گرفتم با پیشنهاد خانم  رجبی از مادرش در خواست نمودم که پی گیر فعالیت های نجام شده باشد ایشان با علاقه مندی پی گیر مسائل بودند خانم رجبی و مادر دانش آموز با تعاملاتی گه داشتند باعث شدند که تکالیف او را متفاوت انتخاب نماییم و به مرور زمان خواندن اوخوب شد و فرضیه اول به اثبات رسید.

برای اثبات فرضیه دوم مظاهری که در انجام پژوهش تجربیات خوبی داشتند در خواست نمودم که مرا یاری نمایند ایشان عرض کردند که با فعالیت هایی خاص می توان در تقویت حافظه دیداری و شنیداری دانش آموز باعث بهتر خواندن ایشان شد از جمله فعالیت ها ی پیشنهادی 1-با ضربه زدن به میز می خواستم خوب گوش دهند و بگویدصدای چه بود یا تعدادی کلمه  را تلفظ می کردم و از دانش آموزان و به خصوص امیر رضا می خواستم   برای تقویت حافظه ی دیداری نیز پیشنهاد دادند که از دانش آموزان در زنگ املا خواسته شود مستنی را صامت خوانی کنند و کلماتی را که صدای مشخصی را دارند یادداشت کنند یا با استفاده از جدول تند خوانی با بررسی اشتباهاتش عامل  دیداری او شود .

برای اثبات فرضیه سوم  نیز جهت درک مطالب خوانده شده راه کارهایی ارائه شد که مانند سایه خوانی کلمات پیدا کردن شباهت و تفاوت ها فرضیه سوم را به اثبات رساند که امیر رضا در پیدا کردن تصاویر دچار مشکل بود و با تمرین و  تکرار خیلی بهتر شد با چگونگی نظارت بر اجرای کار ما و مقایسه او با دیگران متوجه شدم که او بسیار پیشرفت نمود و پس از بررسی نتایج  به دست آمده پیشنهاداتی ارائه دادیم که امید وارم با استفاده از آن دیگران نیز مشکلات آموزشی خود را حل نمایند در ضمن به جمع آوری اطلاعات و با توجه به  شواهد ارائه شده توانستیم تجربیات خوبی را کسب نماییم و مشکل  دانش آموز را حل نماییم .

 

عنوان :  چگونه دانش آموزانم را به ادبیات علاقه مند کردم

پژوهشگر: خانم ربابه عبدالملکی دبیر مدرسه راهنمایی پرتو اسلام

چکیده :زنگ ادبیات فارسی با وجود شیرینی که دارد معمولاً مورد بی توجهی همه اولیاء مدرسه و هم خانواده ها و به طبع دانش آ​موزان می باشد و به علت ساده انگاری ادبیات معمولاً شیطنت بچه ها در این زنگ زیاد است. پس با توجه به این مطالب و بالا بودن انرژی بچه ها در این زنگ تصمیم گرفتم با ایجاد راهکارهایی بچه ها را به استفاده هر چه بیشتر از توانایی هایشان در ادبیات و در نهایت یافتن ذوقشان در مسیر ادبیات در قالب شعر گفتن یا داستان نویسی یا روزنامه نگاری سوق دهم، با مطالعه ی کتاب هایی در این زمینه و هم چنین اقدام پژوهی های انجام شده اولین قدم را علاقه مند کردن آن ها به ادبیات فارسی ( خواندن و نوشتن ) یافتم. برای علاقه مندی به زنگ فارسی راهکارهای زیرا را انجام دادم :

1) آموزش مطالعه ی صحیح با سرعت بالا.

2) گروه بندی و استفاده از روش های فعالی چون کارآیی تیم و ....

3) گروه بندی و تدریس توسط گروه ها.

4) استفاده از نمایش در تدریس.

5) شعرخوانی با روش آهنگین.

6) تمرین سرودن شعر.

برای علاقه مندی به املاء نیز فعالیت های زیر را انجام دادم :

1) استفاده از علاقه ی بچه ها در تصحیح املاء.

2) جالب کردن زنگ دیکته ی پای تخته ای.

3) استفاده از روش های هوشمند در زنگ املاء.

و در زنگ انشاء نیز موارد زیر را اجرا کردم :

1) توجه به اولین انشاء.

2) بازنویسی حکایت ها و داستان ها به روز.

3) کامل کردن داستان های کوتاه و حدس زدن پایان آن ها و داستان نویسی گروهی.

4) انشاء نوشتن معلم همراه با دانش آموزان.

5) استفاده از گروه بندی در زنگ انشاء.

6) تدریس انشاء با روش بدیهه پردازی همراه با CD.

در نهایت به این مسئله رسیدم که علاقه مندی به ادبیات فارسی کاری سهل و ممتنع است ولی با کمی تلاش می توان بچه ها را به ادبیات علاقه مند کرد و به این مسئله ی مهم که تلقین روح فرهنگ و هنر در قالب ادبیات محقق می شود رسید و امیدوارم باشم که شاعران و نویسندگان بزرگ آینده اولین گام ها را در همین کلاس های درس شروع کرده باشند.

 

عنوان:  موضوعات مربوط به، بانشاط سازی کلاسهای درس قرآن چهارم ابتدایی

پژوهشگر : خانم  طاهره حسینی آموزگار دبستان دخترانه سروش

چکیده : قرآن کتاب الهی،کلام خدا و بزرگترین اعجاز جاودانه ی آخرین پیام آور الهی، محمد بن عبد الله (ص) و عصاره و چکیده  همه کتب آسمانی است. بنابراین امروز آنچه که در کلاس آموزش قرآن می تواند موثر باشد.جذابیت کلاس،زمان تدریس،روش های بکارگیری آموزش قرآن رفتار و کردار معلم،لحن کلام معلم،شور و نشاط معلم، آگاهی و اطلاعات معلم، آراستگی معلم همه ی این موارد در صورتی تاثیر گذار خواهد بود که دانش آموزان شرکت فعال در فرایند یاددهی و یاد گیری داشته باشند به همین منظور برای آموزش درس قرآن  دانش آموزان در گروه قرار می گیرند و با خواندن آیاتی برای یکدیگر سعی در بر طرف کردن اشکالات خود می کنند و معلم با حضور کامل نقش راهنما و هدایت کننده را دارد.

یکی از فعالیت های (با نشاط سازی درس قرآن)تشویق دانش آموزان به حفظ سوره ی واقعه ،توجه به معانی آیات قرآن به صورت مسابقه در کلاس های درس قرآن، استفاده از چیستان های قرآنی،اجرای نمایش مربوط به داستان های قرآنی،استفاده از تشویق های قرآنی استفاده از هدایای مناسب در زنگ قرآن و.............

خوشبختانه در سال تحصیلی که پشت سر گذاشته ایم دانش آموزان در خواندن روخوانی و روان خوانی و علاقه مندی به حفظ ایات قرآنی  مهارت لازم به دست آورده اند و حدوداً 85% دانش آموزان به راحتی قرآن را روخوانی و روانخوانی می کنند 55% دانش آموزان سعادت حفظ سوره ی واقعه را کسب کرده اند.

 

 

عنوان : چکونه توانستم رفتارهای بی انضباطی دانش آموزان مدرسه ام را بهبود بخشم.

پژوهشگر : خانم مهستی اساسی معاون مدرسه راهنمایی نرگس

چکیده : اقدام پژوهی حاضر که با عنوان چگونه توانستم رفتارهای نامنظم دانش آموزان مدرسه ام را بهبود بخشم؟ انتخاب شد.

به دلیل اهمیتی که انضباط در برقراری و اجرای قوانین و پیشرفت تربیتی و آموزشی مدرسه دارد، انجام شده است که بر روی یک نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی انتخاب شده که برای مدت یک ماه و نیم اجرا گردید.

بدین صورت که ابتدا با استفاده از نظر متخصصین و والدین و دانش آموزان علل بی انضباطی این دانش آموز یافته شد و سپس راه حل ها انتخاب گردید.

در نتیجه مهمترین علت، بی توجهی و بی اعتنایی والدین به دانش آموز و خواسته ها و علایق وی بوده و مهمترین راه حل آن ارتباط مستمر و دوستانه از طرف والدین و اولیای مدرسه با دانش آموز و توجه و رسیدگی بیشتر و مشارکت دادن وی در کارها مسئولیت های مختلف در خانه و مدرسه بوده است.

این راه حل طی 8 جلسه ی 20 دقیقه ای با اولیای وی به اجرا درآمده است که نتایج آن در مقایسه با شواهد نوع اول نشان دهنده ی بهبود 20 درصدی این دانش آموزان است و این بهبود با توجه به زمان بسیار کوتاه اجرای راه حل تقریباً رشد قابل قبولی می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 663 بازدید