معرفی کتاب

نام کتاب : ابزارهای اینترنت برای آموزش و پژوهش

نویسنده : دکتر فرهاد سراجی                 ناشر : آییژ

هدف کلی این کتاب ، آشنا کردن معلمان و پژوهشگران با کاربرد برخی از ابزارهای رایگان اینترنتی در آموزش و پژوهش است .

این کتاب در پنج فصل مستقل تنظیم شده است که عبارتند از : ابزارهای اینترنتی و برنامه درسی ،ابزارهای جستجوی اطلاعات و منابع اینترنتی ،ابزارهای تهیه و ارائه محتوا،ابزارهای نشر ایده و حضور در محیط آنلاین ،ابزارهای گفت و گو و مشارکت

/ 0 نظر / 12 بازدید