مسابقه نقد کتاب در مدارس هوشمند

قابل توجه همکاران محترم شاغل در مدارس هوشمند

جهت بررسی کتاب ( نقشه راه مدارس هوشمند) مسابقه نقد نویسی در رابطه با این کتاب برگزار می گردد که خواهشمند است همکاران محترم نقد و نظر خود را تا پایان اسفند به کارشناسی it (خانم بوجاور )تحویل نمایند . ضمنا از بهترین نقد و نظر در هفته معلم تقدیر به عمل خواهد آمد.

/ 0 نظر / 14 بازدید