نمایشگاه پژوهش منطقه9 آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه 9 تهران با هدف آشنایی با دستاوردهای علمی ، پژوهشی وفرهنگی معلمان ودانش آموزان منطقه  اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از تاریخ 27 فروردین لغایت 5 اردیبهشت نموده است.

این نمایشگاه در مدرسه شهید رجبی از ساعت 9 الی 12 دایر است.

 

/ 0 نظر / 55 بازدید