شناسایی مولفان وپژوهشگران منطقه

بسمه تعالی

فرم اطلاعات مولفان وپژوهشگران منطقه 8

 

نام ونام خانوادگی  :                               

 نام مدرسه :                                        مقطع :

سطح تصیلات :                                     رشته تحصیلی :

سابقه تدریس :                                      شماره تلفن :

لطفا سابقه فعالیت خود را به صورت دقیق در جدول ذیل درج نمایید:

عنوان فعالیت ها

سال

تعداد

فعالیت

ردیف

 

 

 

کتب تالیف شده

1

 

 

 

کتب ترجمه شده

2

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات

علمی وپژوهشی

3

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات

 علمی وترویجی

4

 

 

 

مقالات چاپ شده در سایر نشریات

5

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

6

 

 

 

تعداد طرحهای پژوهشی انجام داده

(به عنوان مجری)

7

 

 

 

تعداد طرحهای پژوهشی انجام داده

(به عنوان همکار)

8

 

 

 

تعداد نظارت بر طرح های پژوهشی

9

 

 

 

ترجمه مقالات خارجی

10

1 - همراه فرم یک نمونه از اثر یا کپی و یا cd آن را ارسال نمایید؛

2 - از نظر سال انتشار هیچ محدودیتی وجود ندارد؛

3 - همکارانی که در زمینه اقدام پژوهی دارای رتبه استانی یا کشوری هستند نیز می توانند اطلاعات خود را در پایین فرم مذکور درج نمایند؛

4 - همکارانی که دارای مدرک فوق لیسانس یا دکتری می باشند عنوان پژوهش خود را در ردیف هفت فرم وارد نمایند.

/ 0 نظر / 14 بازدید