تقلب در فضای سایبر

چرا دانش آموزان مرتکب سرقت علمی می شوند؟

 • تاکید بیش از حد برنمره
 • اصرار بر موفقیت
 • باور اینکه توانایی خودشان کم است و هر آنچه از رایانه (اینترنت) بازنویسی کنند ، بهتر از دستنوشته های خودشان است.
 • فشار فعالیت ها و تکالیف
 • تنبلی ، امروز و فردا کردن و تعلل در انجام دادن تحقیق
 • تصور اینکه اینترنت آزاد و برای استفاده ی عموم است و لزومی به استناد به منبع استفاده شده نیست.
 • غلبه ی ذهنیت مصرف کننده
 • نگریستن به نمره به چشم کالایی که می خرند ، نه آنچه کسب می کنند
 • دسترسی گسترده به اینترنت و اصل مقاله ها ، سرقت علمی به شیوه ی ببر و بچسبان را افزایش داده است.
 • تفکر اینکه ما هم مثل همه ، همه اینکار را می کنند.

جلوگیری از سرقت علمی

 • مطمئن شوید که دانش آموزان از مصادیق سرقت علمی آگاهند.
 • مطمئن شوید که دانش آموزان از قوانین مربوط به سرقت علمی و مجازات های آن خبر دارند.
 • کاری کنید که دانش آموزان بفهمند شما متوجه سرقت علمی خواهید شد.
 • با مصادیق سرقت علمی محکم برخورد کنید.
 • راه های درست بازگویی و استناد به مطالب را به دانش آموزان آموزش دهید.
 • به دانش آموزان تکالیف جالب و جذاب بدهید.
 • تکالیفی از آن ها بخواهید که راه را برای سرقت علمی باز نکند مانند بیان دیدگاه های شخصی ، ارائه ی شفاهی مقاله یا انجام دادن تکلیف در کلاس.
 • در ترم های متفاوت تکالیف را تغییر بدهید.
 • به جای تاکید بر تحقیق یا پروژه ، بر یادگیری تاکید کنید.
 • دانش آموزان را درگیر نوشتن در کلاس کنید.
 • در ضمن تحقیق و فعالیت نوشتاری ، با دانش آموزان دیدار داشته باشید و درباره ی آنچه نوشته اند ، با آن ها گفتگو کنید.
 • دلایل نادرستی سرقت علمی را مورد بحث قرار دهید.

تشخیص

 • به تغییر در لحن و سبک نوشتار توجه کنید.
 • آیا نوشته به طرز چشمگیری بالاتر یا پایین تر از سطح موردنظر شماست؟
 • به انتخاب واژه های دور از ذهن و نامتعارف توجه کنید.
 • نمونه ی نوشته های کلاسی ذانش آموز را برای مقایسه نگه دارید.
 • از دانش آموزان بخواهید خلاصه ی مقاله ی خود را در کلاس بنویسند.
 • به ارجاعات نادرست و غیر واقعی توجه کنید.
 • به انطباق مقاله با موضوع یا تکلیف خواسته شده توجه شود.
 • به تغییر در سبک استناد کردن مطالب توجه کنید.
 • کلمات نامتعارف در مقاله را با موتورهای جستجوگر قوی و در پایگاه های اطلاعاتی قوی کتابخانه ای جستجو کنید.

منبع: رشد مدرسه فردا/شماره19/بهمن1385

/ 0 نظر / 15 بازدید