فراخوان اولین همایش تعلیم وتربیت و دانشگاه فرهنگیان - مرداد 93

محورهای همایش-------------------نقش دانشگاه فرهنگیان در تحول بنیادین آموزش و پرورش - نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه فرهنگی و اجتماعی - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
بهمن 93
5 پست
دی 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
5 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست